Betaling

Priserne på hjemmesiden er gældende priser inklusive moms.

Trolldental forbeholder sig ret til at ændre priserne uden forudgående varsel.

Hvis gratis prøver bestilles alene, fakturerer vi portoen.

Betaling skal ske senest 30 dage fra fakturadato.
Ved for sent betaling tillægges gældende rente.