Betalning

Priser debiteras enligt våra vid beställningstillfället gällande prislistor plus moms.
Om inte annat avtalats har vi alltid rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter, växelkursförändringar, höjda leverantörspriser etc.

Vid beställning av endast  prover skickas dessa fraktfritt.

Betalning skall ske inom 30 dagar netto från fakturadatum eller enligt särskild överenskommelse.

Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta 18%.