Vid en resa till vår återförsäljare i Förenade Arabemiraten 2016 föddes en idé om att få delge och sprida vår kunskap om hur tandläkare i Sverige och Skandinavien arbetar med röntgenhygien.

Sverige och Skandinavien är långt framme när det gäller digital röntgen. Så ser det inte ut överallt. Det som framstår som självklart för oss, som att använda hållare och hygienskydd vid röntgentagning, kan vara helt annorlunda i andra länder.

TrollDental har lång erfarenhet av att erbjuda föreläsningsprogram för bland andra svenska tandläkarhögskolor. Därför var beslutet inte svårt när det kom en inbjudan att få medverka vid en föreläsningsdag för avgångsklasserna på Ajman Dental University i emiratet Fujairah.

I april åkte vi tillsammans med tandläkarna Mats och Lena Norman ner till Förenade Arabemiraten och föreläste om digital röntgen. Hur och varför man ska använda sensorhållare och hur man minimerar stråldosen för både patienter och personal.

Mats har sedan många år bistått TrollDental med utvecklingsarbetet för att de utmärkta sensorer som finns också med hjälp av sensorhållare ska kunna bli praktiskt användbara.

Vi slogs av de stora olikheterna mellan olika de båda skolor vi besökte.

I Sharjah användes inga sensorhållare utan man placerar sensorn i munnen och antingen håller patienten eller tandsköterskan fast sensorn under exponeringen. Röntgenapparaten bestod av en mobil utrustning med exponeringsknappen monterad så att man stod intill apparaten vid exponeringen. Ingen strålskyddsutrustning eller avskärmning med bly i väggarna användes.

När vi skulle demonstrera parallellteknik på en av skolans tandläkare med hjälp av sensorhållare och denne upptäckte att man faktiskt såg ocklusalkaries på den bilden men inte på den de själva tagit utan hållare så svängde de i sin inställning och det kändes som de blev mer intresserade av tekniken.

Ajman Dental University, Fujairah

Vi fick en grundlig presentation av skolan som även med skandinaviska mått mätt var toppmodern med nästan bara ny utrustning inklusive Planmecas CBCT.

Vi upplevde att man på skolan i Fujairah hade en hög ambitionsnivå där ledningen verkligen gjorde allt för att utbildningen skulle bli optimal och där man tar hänsyn till de bestämmelser avseende strålsäkerhet som finns internationellt. Det märktes att studenterna hade nära kontakt med skolans lärare och ledning och att miljön var mycket kreativ.

Som odontologiskt sakkunnig för utvecklingen av våra hållare tyckte vi det var lämpligt att Mats Norman och hans fru Lena skulle hålla föreläsningen och den efterföljande workshopen.

Föreläsningen ”Sensor positioning and alignment technique – important factors for minimizing radiation dose in intraoral x-rays” rönte ett stort intresse och på de workshops som följde fick studenterna möjlighet att pröva och lära sig använda hållare för bildplattor och sensorer. Föreläsningen belyste de bestämmelser som gäller internationellt för strålsäkerhet. Det fanns ett avsnitt där parallellteknik med Trollbyte Kimera för både sensorer och bildplattor demonstrerades.

Slutligen presenterades ett par videofilmer för att ytterligare belysa tekniken vid användning av sensorhållare inklusive hållare för endodonti, Trollbyte Endo.