Ett viktigt steg mot en hållbar produktion.

 

På TrollDental har vi sedan länge diskuterat hur vi som företag kan göra för att minska vår miljöbelastning. Under årens lopp har vi i företaget förändrat det som varit mest tydligt för oss, t ex minskad energiåtgång, minskad pappersåtgång, minimera resande med flyg och bil, o.s.v.

Därefter har vi diskuterat hur våra produkter påverkar miljön och vi startade därför ett projekt för att utreda och, om möjligt, förverkliga en produktportfölj med produkter som har en betydligt mindre miljöpåverkan än nuvarande produkter.

Våra krav i projektet var tydliga; produkterna skall tillföra en märkbart mindre miljöbelastning än motsvarande petroleumbaserade produkter; produkterna skall vara lika bra eller bättre med avseende på kvalitet, hållbarhet och funktion. Kostnadsmässigt strävar vi efter att produkterna inte skall vara dyrare för slutkund.

Efter lite research på marknaden valde vi att samarbeta med RISE Research Institutes of Sweden AB eftersom de besitter både den kunskap och de resurser som krävdes för att vårt projekt skulle lyckas. Västra Götalandsregionen, FoU-kort, har deltagit som medfinansiär i projektet.

Projektet inleddes med en tydlig kravställning och efter ca två år med grundlig teoretisk research varvat med flertalet materialtester, funktionsverifikationer och fälttester så kunde projektets första produkter lanseras på Swedental i november 2017.

Den första produkten i TrollDentals projekt med strävan att minska företagets miljöbelastning är TrollByte Kimera GC. Produktens funktion motsvarar den petroleumbaserade TrollByte Kimera, men den stora skillnaden är att TrollByte Kimera GC är baserad på förnyelsebar råvara vilket ger 40% mindre miljöpåverkan, enligt processanalys 2017 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Till glädje för alla inblandade har projektet även lyckats med målet att produkten inte är dyrare för slutkunden, dvs det är ingen kostnadsfråga att välja den miljösmarta produkten.
Namnet TrollByte Kimera GC knyter an till Green Carbon (GC), dvs förnyelsebar råvara.

Råvaran som används i Kimera GC är ricinolja, som utvinns från frön av ricinväxten.
Oljan användes förr som laxermedel, bland annat.