Vi fokuserar på ditt dagliga arbete.

Trollhätteplast AB etablerades 1972 i Trollhättan och satsade tidigt på utveckling av plastbaserade innovativa produkter. Bland annat utvecklade vi tillsammans med en röntgenspecialist i Umeå ett världsledande system för arkivering av dentala röntgenbilder i fickor – TrollSystemet – som fortfarande utgör en volymprodukt i företagets sortiment. Ett stort antal produkter har därefter utvecklats som samtliga har till uppgift att underlätta och effektivisera tandläkarens dagliga arbete.

Efter en lyckosam försäljningstart i Sverige startades det första dotterbolaget i Danmark, och idag sker försäljning genom fyra dotterbolag i tre världsdelar. Försäljning sker både direkt till tandläkare samt via grossister. Företagets produktion är fördelad på flera produktionsenheter i Sverige samt i Estland.

Företaget är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och miljöstandarden 14001.

Vi arbetar hela tiden med att utveckla nya produkter och tekniker för att förenkla vardagen i nära samarbete med tandläkare.

Har Du förslag och idéer till nya eller förbättrade hjälpmedel i Ditt arbete är Du alltid välkommen att kontakta oss, klicka på länken nedan – Challenge – där finns mer information om detta.