Kvalitetspolicy

TrollDental Sweden AB utvecklar och tillverkar funktionella och kostnadseffektiva produkter inom dentalområdet. Våra produkter skall göra verksamheten lite smidigare och säkrare hos de som använder dem. Vi vill alltid möta kunders, användares och samhällets behov av väl fungerande och hållbara produkter.
Alla som arbetar hos TrollDental Sweden AB har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör.

Kundens första val

Våra kunders och användares behov är grunden till vår verksamhet. Därför vill vi att varje leverans skall bli en god referens för framtida affärer.

Kundens i fokus

Vi sätter kunden i fokus och säkerställer att vi levererar det vi tillsammans kommit överens om och att detta sker på utsatt tid. Vi följer alltid lagar, förordningar och kontraktskrav.

Hög målsättning

Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende kundtillfredsställelse, produktkvalitet och förmåga att på effektivt sätt styra, leda och utveckla vår verksamhet. Vi utvärderar prestandan och verkan i vår verksamhet och arbetar med ständig förbättring för att möta kunders, användares och samhällets föränderliga behov och krav.

Hög kompetens

Vi har den kompetens som behövs för att möta dagens krav och genom ständig kompetenshöjning säkrar vi även framtida behov och krav.

Hållbar verksamhet

Vi vill att såväl våra produkter som våra relationer med medarbetare, kunder, samarbetspartners och leverantörer skall vara hållbara över tiden. Vi tar fullt ansvar för våra leveranser och ställer höga krav på att samtliga följer det vi tillsammans kommit överens om.