Vi stödjer Operation Cleft


I Bangladesh, ett av världens fattigaste länder, finns uppskattningsvis  över 300 000 människor med obehandlad läpp -käk- och gomspalt (LKG).

Operation Cleft

Dessa ansiktsdeformiteter kan leda till allvarlig infektion, förlorad hörsel, undernäring på grund av ätsvårigheter, talsvårigheter och social isolering.
För de flesta kan en enkel operation förändra livet, men eftersom tillståndet inte betraktas som livshotande så täcks inte detta av den allmänna sjukvården i Bangladesh.

Hundratusentals går genom livet med denna åkomma, helt enkelt för att de inte har råd att betala en operation. Operation Cleft arbetar för att förbättra framtidsutsikterna för barnen i Bangladesh genom att utföra kostnadsfria operationer. Projektet har utvecklat en femårsplan som har utökat sitt primära fokus, operationer för att rätta till LKG, till en mer övergripande och hållbar verksamhet.

 

Operation Cleft har utformat ett heltäckande behandlingsprogram som inkluderar post-operativ talpedagogik för barn mellan tre och åtta år. Detta program, det första i slag i Bangladesh, som ger bästa möjliga resultat för patienterna kommer på sikt att bli en självförsörjande del av det allmänna sjukvårdssyemet i Bangladesh.

 

Hittills har Operation Cleft ändrat mer än 8 400 liv, och har som avsikt att finansiera
minst 1 000 operationer under de nästkommande 12 månaderna.

 

Med er hjälp kommer vi att fortsätta att förändra
livet för utsatta barn i Bangladesh.

 

Läs mer på www.operationcleft.org.au