TrollByte Kimera

TrollByte Kimera sensor holder

TrollByte Kimera – Twin Polymer


Tredje generationen sensorhållare

TrollByte Kimera är gjord av polymerer med olika egenskaper som förenats i ett stycke.
Resultatet är en hållare i ett stycke som har en stabil arm och en mjukare, flexibel klo.

Den stabila armen gör det enkelt att placera sensorn exakt. Den mjukare och flexibla klon gör det möjligt att finjustera passformen för att reducera risken att göra hål på sensorskyddet.

TrollByte Kimera Kit innehåller tre olika hållare, ett bitblock för apikala frontbilder samt en siktring. TrollByte Kimera finns för de flesta sensorer på marknaden idag.

Alla delar är fullt autoklaverbara.

 Manual

Bitblock för apikalbilder i fronten.

Enkel att montera.
 

En stabil arm som gör det enkelt att placera sensorn exakt.

En flexibel klo som gör det möjligt att finjustera passformen.


Digital Sensor

Bildplattor

Film