TrollByte Kimera GC

TrollByte Kimera GC

TrollByte Kimera GC


För att ta nästa utvecklingssteg i att minska miljöbelastningen har vi utvecklat en sensorhållare, TrollByte Kimera GC, som är baserad på förnyelsebar råvara och som bygger på samma koncept som den populära sensorhållaren TrollByte Kimera.

TrollByte Kimera GC ger 40% lägre klimatpåverkan jämfört med motsvarande oljebaserade produkt, enligt processanalys 2017 från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Utvecklingen av TrollByte Kimera GC har genomförts med delfinansiering från VGR.

Det är inga skillnader i funktion på TrollByte Kimera GC och TrollByte Kimera.

Digital Sensor

Bildplattor