TrollByte Plus

TrollByte Plus – färgkodad och gjord i ett stycke


Vi har lagt mycket arbete på att konstruera en hållare som låter dig ta perfekta bilder snabbt och enkelt varje gång. Omfattande kliniktester har genomförts för att tillgodose två viktiga krav:

Den ska vara enkel att använda.

TrollByte Plus är gjord i ett stycke. Tre hållare räcker för alla typer av bilder. Den är färgkodad för lätt identifiering av hållare för bitewing, apikalbild och molarbild, samt storlek #2, #1 och #0 på sensorn.

Det ska vara lätt att avgöra sensorns position i patientens mun.

Riktmedlen på hållaren visar på ett enkelt sätt sensorns placering vid bitewingbilder. Siktringen är ett mycket värdefullt hjälpmedel, särskilt vid apikalbilder, när sensorn skjuts upp eller ned i hållaren.

 TrollByte Plus sensor holder manualUtförlig manual

Digital Sensor

Bildplattor

Film