Enkelbilder

TR 1 B

TR 1 B

För barnfilm som sedan kan monteras in i TrollMounts för filmstorlek #2.

TR 2+2

TR 2+2

För 4 liggande bilder i filmstorlek #2. 

TR 2

TR 2

För occlusalbilder.

ZR 2

ZR 2

För 2 liggande alternativt 2 stående bilder i filmstorlek #2. 

ZR 2 + 2

ZR 2 + 2

För 4 stående bilder i filmstorlek #2. 

TR 6

TR 6

För 6 stående alternativt 6 liggande bilder i filmstorlek #2.

TR 6 B

TR 6 B

För 6 stående alternativt 6 liggande bilder i filmstorlek #0.

TR 6 BWL

TR 6 BWL

För 6 liggande bilder i filmstorlek #3.

TR 8

TR 8

För 8 stående alternativt 8 liggande bilder i filmstorlek #2.

TR 8 C

TR 8 C

För helstatus barn.

TR 12

TR 12

För 12 stående alternativt 12 liggande bilder i filmstorlek #2.

TR 14

TR 14

För bitewing och apikalbilder t.ex. bitewing historik + kontrollbilder

TR 16

TR 16

För helstatus med 2 liggande bitewing

TR 16 BW

TR 16 BW

För 16 stående alternativt 16 liggande bilder i filmstorlek #2

TR 20 BW

TR 20 BW

För 20 stående alternativt 20 liggande bilder i filmstorlek #2