Helstatus

TR 16 L

TR 16 L

För helstatus med 2 liggande långa bitewing

TR 18

TR 18

För helstatus med plats för 4 liggande bitewing

TR 18 V

TR 18 V

För helstatus med plats för 4 stående bitewing

TR 20 V

TR 20 V

För helstatus med plats för 4 stående bitewing

TR 20 H

TR 20 H

För helstatus med plats för 4 liggande bitewing

Paro 22

Paro 22

För helstatus samt 4 stående bitewing

OPG 15x30

OPG 15x30

För montering av Panorama.