Används sedan 20 år tillbaka av

tandläkare över hela världen!