45 år i branschen.

 

TrollDental etablerades 1972 i Trollhättan, och satsade tidigt på utveckling av plastbaserade innovativa produkter.

Bland annat utvecklades ett världsledande system för arkivering av analoga dentala röntgenbilder, TrollSystemet, som fortfarande utgör en volymprodukt i företagets sortiment. Innan digital röntgen hade tagit över marknaden så hade vi ett 40-tal olika monteringskort, huvudsakligen standardmönster för helstatus och enkelbilder men också specialmönster för universitet och högskolor i USA.

Övergången till digital röntgen har gjort att vi har tagit steget från arkivering av röntgenbilder till själva bildtagningen. Röntgenhållare och skydd för sensorer och bildplattor är vår specialitet. Vår kunskap inom detta området har gjort att vi tillverkar produkter för Planmeca, Vatech, Gendex och Sirona, för att nämna några. Större delen av produktionen går på export.