45 år i branschen.

 

TrollDental Sweden AB etablerades 1972 i Trollhättan under namnet Trollhätteplast AB, och satsade tidigt på utveckling av plastbaserade innovativa produkter.

Bland annat utvecklades ett världsledande system för arkivering av analoga dentala röntgenbilder, TrollSystemet, som fortfarande utgör en volymprodukt i företagets sortiment. Innan digital röntgen hade tagit över marknaden så hade vi ett 40-tal olika monteringskort, huvudsakligen standardmönster för helstatus och enkelbilder men också specialmönster för universitet och högskolor i USA.

Övergången till digital röntgen har gjort att vi har tagit steget från arkivering av röntgenbilder till själva bildtagningen. Röntgenhållare och skydd för sensorer och bildplattor är vår specialitet. Vår kunskap inom detta området har gjort att vi tillverkar produkter för Planmeca, Vatech, Gendex och Sirona, för att nämna några.

Större delen av vår produktion går på export. För lite mer än tio år sedan så hade vi 11 dotterbolag runtom i världen. Då sålde vi mycket direkt till tandkliniker. Så ser det inte ut idag. Nu har vi fyra dotterbolag; USA, Australien, England och Tyskland. Vi säljer fortfarande direkt, men det mesta säljs genom grossister.

Projektet inleddes med en tydlig kravställning och efter ca två år med grundlig teoretisk research varvat med flertalet materialtester, funktionsverifikationer och fälttester så kunde projektets första produkter lanseras på Swedental i november 2017.

Den första produkten i TrollDentals projekt med strävan att minska företagets miljöbelastning är TrollByte Kimera GC. Produktens funktion motsvarar den petroleumbaserade TrollByte Kimera, men den stora skillnaden är att TrollByte Kimera GC är baserad på förnyelsebar råvara vilket ger 40% mindre miljöpåverkan, enligt processanalys 2017 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Till glädje för alla inblandade har projektet även lyckats med målet att produkten inte är dyrare för slutkunden, dvs det är ingen kostnadsfråga att välja den miljösmarta produkten.
Namnet TrollByte Kimera GC knyter an till Green Carbon (GC), dvs förnyelsebar råvara.

Råvaran som används i Kimera GC är ricinolja, som utvinns från frön av ricinväxten.
Oljan användes förr som laxermedel, bland annat.