45 år i branschen.

 

TrollDental Sweden AB etablerades 1972 i Trollhättan under namnet Trollhätteplast AB, och satsade tidigt på utveckling av plastbaserade innovativa produkter.

Bland annat utvecklades ett världsledande system för arkivering av analoga dentala röntgenbilder, TrollSystemet, som fortfarande utgör en volymprodukt i företagets sortiment. Innan digital röntgen hade tagit över marknaden så hade vi ett 40-tal olika monteringskort, huvudsakligen standardmönster för helstatus och enkelbilder men också specialmönster för universitet och högskolor i USA.

Övergången till digital röntgen har gjort att vi har tagit steget från arkivering av röntgenbilder till själva bildtagningen. Röntgenhållare och skydd för sensorer och bildplattor är vår specialitet. Vår kunskap inom detta området har gjort att vi tillverkar produkter för Planmeca, Vatech, Gendex och Sirona, för att nämna några.

Större delen av vår produktion går på export. För lite mer än tio år sedan så hade vi 11 dotterbolag runtom i världen. Då sålde vi mycket direkt till tandkliniker. Så ser det inte ut idag. Nu har vi fyra dotterbolag; USA, Australien, England och Tyskland. Vi säljer fortfarande direkt, men det mesta säljs genom grossister.