Betingelser

Ordrer, der modtages inden kl. 14.00, forsøges sendt samme dag. Dette forudsætter at varen er en lagervare. Desuagtet fraskriver TrollDental sig ethvert ansvar for evt. leveringsforsinkelser.

TrollDental er kun  ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller grov forsømmelse begået af TrollDental eller andre, som TrollDental har ansvaret for. TrollDental er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab.

Evt. personlige oplysninger vil naturligvis blive behandlet fortroligt. Den danske persondatalov er grundlag for behandling af personlige oplysninger.